Naslov:
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.pf.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 420 31 00,
 
01 420 31 13
Faks:
01 420 31 15

UL PF je ena od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani ter najstarejša in največja pravna fakulteta v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1919, prvo predavanje na fakulteti pa je imel njen prvi dekan, prof. dr. Leonid Pitamic. Vse od ustanovitve fakulteta izobražuje pravne strokovnjake, ki zasedajo pomembna mesta v naši družbi in oblikujejo naše pravno okolje. Danes ima fakulteta prostore v prenovljeni stavbi in predstavlja kreativno akademsko okolje za visokošolsko izobraževanje na vseh ravneh. V okviru UL PF delujejo naslednji inštituti, vsebinsko povezani z delom fakultete: 
Ekonomski inštitut pravne fakultete
Inštitut za delo
Inštitut za javno upravo
Inštitut za kriminologijo
Inštitut za primerjalno pravo 
 

Poleg navedenih inštitutov kot organizacijska enota fakultete deluje Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose. 

V tako oblikovanem okolju lahko študenti že v času študija, tudi v tujini, dejavno sodelujejo v različnih drugih oblikah pridobivanja znanj in spretnosti, danes pomembnih za opravljanje pravniških poklicev. Udeležba študentov na mednarodnih tekmovanjih je v zadnjem času, na primer, že uveljavljena (international commercial arbitration (Dunaj), human rights law (Réné Caassin, Stras- bourg), international public law (Jessup, Washing- ton), asylum and humanitarian law and EU law (ELMC and Central and East EU Moot)), ravno tako mednarodna izmenjava študentov v okviru programa LPP-Erasmus.