Naslov:
Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.teof.uni-lj.si
E-mail:

 

Telefon:
01 434 58 18
 
01 434 58 10
Faks:
01 434 58 54

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, ki ima svoje korenine v srednjeveških samostanskih in katedralnih šolah ter najodličnejše mesto na prvih univerzah, je tudi na Univerzi v Ljubljani ena od petih ustanovnih fakultet. Kot ob svojih začetkih želi UL TEOF tudi na pragu tretjega tisočletja ob stalni skrbi za kakovost pedagoškega in raziskoval- nega dela razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi in o življenju v njej, o družini in nasploh o medčloveških odnosih. Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli, želi usposobiti svoje študente za kritično refleksijo in poglobljen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje. Obenem želi ponuditi veščine, ki sodobnemu človeku pomagajo k zdravi in integralni samopodobi, notranjemu zadovoljstvu ter ustvarjalnosti. Kot katoliška fakulteta v zvestobi kulturnemu krogu, iz katerega izhaja, pri tem sledi avtoriteti cerkvenega učiteljstva in doslednosti znanstvenega dela, zato skrbi za intelektualno pripravo kandidatov za delo v Cerkvi in širši družbi še posebej tam, kjer je potrebna zavzetost za dostojanstvo človeka v vsej njegovi razsežnosti.