Naslov:
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.vf.uni-lj.si/vf
E-mail:

 

Telefon:
01 477 91 00
Faks:
01 283 22 43

Temeljna naloga Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (UL VF) je kakovostno in v evropskem prostoru primerljivo izobraževanje študentov veterinarske medicine na vseh visokošolskih ravneh. Upoštevajoč visokošolsko zakonodajo in zakonodajo o veterinarstvu UL VF s spremljanjem razvoja znanosti in stroke že preko 50 let skrbi, da so njeni dodiplomski in podiplomski študenti tekoče seznanjeni z najnovejšimi znanstvenimi izsledki in strokovnimi dosežki veterinarske medicine doma in v tujini. Delovanje UL VF je usmerjeno v pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno operativno delo. Znanstvenoraziskovalno delo je osnova za kakovostno delo pedagoških delavcev in sodelavcev, zato UL VF skrbi, da tovrstno delo poteka na najvišji ravni v sodelovanju z domačimi in tujimi uveljavljenimi, kakovostnimi raziskovalnimi ustanovami. Strokovno operativno delo, ki ga izvajamo pretežno na Nacionalnem veterinarskem inštitutu, nudi študentom dodatno možnost praktičnega izpopolnjevanja v času študija. Cilj VF je študentom in širšemu družbenemu okolju nuditi preverjene ter verificirane pedagoške in raziskoval- ne programe, odjemalcem pa zanesljive rezultate, kar potrjujemo s pridobljeno akreditacijo v skladu z ISO 17025. Veterinarska fakulteta je v letu 2011 že drugič pridobila pozitivno mnenje o ustreznosti izobraževanja od European Association of Establi- shments for Veterinary Education (EAEVE) ter od European Commitee of Veterinary Education (ECOVE), kar daje fakulteti mednaroden ugled in priznanje.