Naslov:
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
www.zf.uni-lj.si
E-mail:

Telefon:
01 300 11 11
Faks:
01 300 11 19

Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova za zdravstvene vede izobražuje odlične strokovnjake na vseh akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi za njihov prenos v prakso. UL ZF izvaja prvostopenjske univerzitetne in visokošolske strokovne študijske programe in študijske programe druge stopnje na osmih zdravstvenih področjih.