Datum objave: 13.01.2015

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Univerza v Ljubljani solastnica nepremičnine parcelna številka 2021/10, k.o. 1783 Grosuplje-naselje namerava skleniti z Občino Grosuplje neposredno pogodbo, s katero bo sebi lasten delež 52/100 navedene nepremičnine prodala kupcu Občini Grosuplje.