Datum objave: 15.05.2015

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Univerza v Ljubljani namerava v skladu s 5. alinejo 1. odstavka 23. člena Zakona o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredne pogodbe za prodajo:

  • parcele št. 376/297, k.o. Trnovsko predmestje ID znak  nepremičnine 1722-376/297-0, ki v naravi predstavlja dvorišče v izmeri 41 m2;
  • parcele št. 376/298, k.o. Trnovsko predmestje ID znak nepremičnine 1722-376/298-0, ki v naravi predstavlja dvorišče v izmeri 40 m2;
  • parcele št. 376/299, k.o. Trnovsko predmestje ID znak nepremičnine 1722-376/299-0, ki v naravi predstavlja dvorišče v izmeri 79 m2.