Datum objave: 10.07.2015

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Univerza v Ljubljani namerava, v skladu s 5. alinejo 1. odstavka 23. člena Zakona o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, skleniti neposredno pogodbo za najem oglasnega prostora:

  • prostor za plakatiranje na zidu Univerzitetne športne dvorane v Rožni dolini, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, parc. št. 89/2, k.o. Gradiško predmestje v velikosti  - 2,1 x 8 m.