Datum objave: 21.10.2015

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Razpisna dokumentacija 1. del

Razpisna dokumentacija 2. del

Zasnova tehnične dokumentacije

--->Priloga zasnova tehnične dokumentacije str. 33

Predračun - priloga k obrazcu št. 4

Sheme poslovnih procesov - priloga zasnove tehnične dokumentacije

Obrazci

Predloga kadrovskega načrta.