Datum objave: 19.10.2015

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014) Univerza v Ljubljani objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1451/8 in 1451/6, obe k.o. 2682-Brdo, Mestni občini Ljubljana za potrebe izgradnje zadrževalnika vode na Brdnikovi.