Datum objave: 29.03.2016

Kategorija: Javna naročila in razpisi

PIS - razpisna dokumentacija - POPRAVEK 26.5.2016

PIS - razpisna dokumentacija - STARO

Priloga 1 - Sheme poslovnih procesov

Priloga 2 - Opis informacijske infrastrukture UL v upravljanju USI

Priloga predračuna PIS

Zasnova tehnične dokumentacije PIS

Merila za vrednotenje pedagoškega dela

Obrazec letnega načrta posameznika

Odgovor na vprašanje 26 Priloga Specifikacija vmesnika GC

POMEMBNO:

27.5.2016

Naročnik zaradi delne ugoditve zahtevku za revizijo spreminja določbe razpisne dokumentacije v točki 2.3.3.1. in podaljšuje rok za oddajo ponudb.

(objavljeno 11.5.2016)

Na strani 3 razpisne dokumentacije za javno naročilo »Dobava in vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema Univerze v Ljubljani« se besedilo "Javno odpiranje ponudb: 10. 5. ob 13:00 uri." nadomesti z naslednjim besedilom:
"Javno odpiranje ponudb: 12. 5. 2016 ob 13:00 uri.
Kraj: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.«.

Ponudnike obveščamo, da je javno odpiranje ponudb preloženo za nedoločen čas zaradi prejema revizijskega zahtevka. O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki pravočasno pisno obveščeni.