Datum objave: 30.03.2016

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Zaporedna številka javnega naročila: 404-5/2016

Priloge:

Celotno projektno dokumentacijo na CD lahko ponudniki prevzamejo pri naročniku.