Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA ALUO NA ERJAVČEVI ULICI V LJUBLJANI

Datum objave: 19.05.2016

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Gradivo vezano na predmetno javno naročilo

Natecajno gradivo ALUO.rar

Dopolnitev (17.6.2016)

DSPD natečaj ALUO