Datum objave: 22.06.2016

Kategorija: Javna naročila in razpisi

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/2010 in nasl.) Univerza v Ljubljani objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prenos lastništva transformatorske postaje s pripadajočo opremo (Snežniška 5, Ljubljana) na Elektro Ljubljana d.d..