Dobava in montaža pisarniškega pohištva v pritličnih pisarnah rektorata UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.