Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Osnove visokošolske didaktike«

Datum: 17.02.2017 - 30.03.2017

Kraj: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta


 

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje

»Osnove visokošolske didaktike«

v študijskem letu 2016/17 (letni semester)

 

Cilji programa

Glavni cilj programa je pridobitev znanja in spretnosti potrebna za uspešno visokošolsko poučevanje, podpiranje kakovostnega učenja, kakovostno preverjanje in ocenjevanje znanja ter znanja potrebna za evalviranje in izboljševanje pedagoškega procesa.

 

Način izvajanja programa

Program bo predvidoma potekal 17., 18., 24. in 25 marca, 14. aprila ter  19. in 20. maja 2017 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ob petkih bo program predvidoma potekal od 15.30 do 19.00, ob sobotah pa predvidoma od 9.00 do 17.00. Pedagoški proces bo temeljil na aktivnih metodah dela v povezavi s praktičnimi izkušnjami.

 

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program se lahko vpiše, kdor je končal katerega koli od študijskih programov druge stopnje po bolonjski prenovi, katerega koli od prejšnjih univerzitetnih ali visokošolskih študijskih programov  in je zaposlen/a kot asistent/ka ali visokošolski/a učitelj/ica na Univerzi v Ljubljani.  

 

Predvideno število vpisnih mest je 16. Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je datum prijave v program. Kot datum prijave se bo upošteval datum prispetja veljavne prijave.

 

Stroški

Izvedbo programa financira Univerza v Ljubljani v okviru Programa usposabljanja za kulturo kakovosti UL.

 

Prijave

Rok za pisne prijave je 6. marec 2017. Za prijavo je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni-lj.si/razpis_vnos_0_ovd.asp#. Prijava bo šteta kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica v roku dostavljena na naslov: Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis OVD«.

 

Potrebne pogoje (izobrazba in dokazilo o izvolitvi) za vpis bo preverila kadrovska služba Univerze v Ljubljani, ki ji s prijavo dovoljujete vpogled v omenjene podatke za potrebe izobraževanja.

 

Predmetnik:

·         Poučevanje za aktiven študij

·         Samostojen študij in e-učenje

·         Ocenjevanje znanja in evalvacija

 

Dodatne informacije

Predstavitev programa je objavljena na sledeči spletni strani:

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/CPI/ProgramiZaIzpopolnjevanje/ovd_predstavitev_programa.pdf

 

 

 Za vsa morebitna vprašanja lahko pokličete na tel. 01 241 10 46 ali pišete na luka.hrovat@ff.uni-lj.si.