MEDKULTURNOST V VISOKOŠOLSKEM PEDAGOŠKEM DELU

Datum: 21.09.2017
Ura: 09:16

Kraj: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta


 VISOKOŠOLSKE UČITELJ/ICE VABIMO NA USPOSABLJANJE:

MEDKULTURNOST V VISOKOŠOLSKEM PEDAGOŠKEM DELU

 

IZVAJALKI: doc. dr. Špela Razpotnik, asist. dr. Mija M. Klemenčič Rozman

 

TERMIN: 21. 9. 2017, od 9.00 do 16.00

 

TRAJANJE: 8 ur

LOKACIJA: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana

 

NAMEN USPOSABLJANJA: prikazati pogoje in izzive za udejanjanje medkulturnosti (različne kulturne, etnične, verske skupine živijo skupaj na ozemlju ter vzpostavljajo odprte interakcije, izmenjave in vsestranska priznavanja) kot procesa v visokošolskem pedagoškem prostoru ter opredeliti razlike z udejanjanjem koncepta večkulturnosti (različne kulture, državljani_ke, etnične in verske skupine živijo na skupnem ozemlju, vendar niso nujno v stiku).

 

 

CILJI USPOSABLJANJA:

·         Okrepiti razumevanje globalno in lokalno umeščenih posledic neenakosti.

·         Poglabljanje razumevanja medkulturnosti in medkulturnega pristopa pri pedagoškem delu.

·         Refleksija lastnih manjšinskih podob in njihovih vpetosti v prepričanja in/ali izkušnje. 

·         Prispevati k senzibilizaciji pedagoških delavk_cev za vprašanja medkulturnosti ter (ne)enakosti.

·         Pridobiti kritični pogled na sisteme oz. njihove elemente, ki omogočajo diskriminatorne, rasistične in ksenofobne prakse ter neenakost (vključno z visokošolskim poljem).

·         Spodbuditi in prikazati načine ustvarjanja novih, dialoških pristopov vseh vključenih v pedagoški proces.

 

METODA:  Usposabljanje bo potekalo kot preplet različnih oblik dela:

·         kratki predavateljski deli vzporedno z diskusijo udeleženk_cev,

·         analize primerov z več pomembnih vidikov ter ustvarjanja novih rešitev (udeleženke_ci še posebej dobrodošle_i z vključitvijo lastnih primerov in dela na njih),

·         izkustvene vaje, simulacije in igre (izhajajoč iz potreb udeleženih bodo te vključene tudi med analize primerov ali diskusije).

 

Udeleženke_ci boste za udeležbo prejele_i potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na e-naslov .

 

Prijava ni več mogoča!

 

Prijava poteka preko Sharepoint-a in je aktivirana preko aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled). V kolikor imate tehnične težave pri prijavi preko Sharepoint-a, vas prosimo, da se najprej obrnete na pristojno osebo za informatiko na svoji članici.

 

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest. Zaradi interaktivnosti usposabljanja je število udeležencev omejeno na 12. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Vljudno vabljeni!