Zagovor doktoske disertacije (Struc)

Datum: 19.09.2023
Ura: 16:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Nežka Struc, študentka interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, področje Socialna in politična antropologija, bo v torek, 19. 9. 2023 ob 16:00 v predavalnici 10, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Protimoč samoorganiziranih omrežij lokalne in urbane prehranske oskrbe v Mariboru pred strokovno komisijo v sestavi:
 

-      predsednik:              izr. prof. dr. Franc Trček,
-      mentor:                     prof. dr. Rajko Muršič,    
-      somentorica:            izr. prof. dr. Karmen Šterk,
-      članica:                     doc. dr. Marta Gregorčič,
-      član:                           izr. prof. dr. Dan Podjed.