Datum objave: 13.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podpisala pogodbi o sofinanciranju podiplomskega študija in sofinanciranju študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2007/2008.

Študentom 1. in 2. letnika magistrskega študija (stari programi), ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bo država sofinancirala  50% normirane šolnine, kar znaša  981,00 EUR. Študentom 3. in 4. letnika doktorskega študija pa bo sofinancirala 80% normirane šolnine oziroma 1569 EUR.

Študentom 1. letnika študijskih programov tretje stopnje, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bo država sofinancirala 60% normirane šolnine oziroma 1.502,25 EUR.

V študijskem letu 2007/2008 znaša normirana šolnina za dosedanje podiplomske študijske programe (znanstveni magisterij in doktorat) 1961,28 EUR za posamezni letnik študija. Normirana šolnina za študijske programe tretje stopnje pa znaša 2.503,76 EUR za letnik študija.

Seznam fakultet in študijskih programov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija in sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje v študijskem letu 2007/2008, je objavljen na spletni strani MVZT.

Informacije o vpisanih študentih, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, so dosegljive na fakultetah, izvajalkah študijev, za univerzitetne podiplomske programe Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja pa na sedežu Univerze v Ljubljani.