V okviru mednarodnih projektov COST, ki vzpodbujajo sodelovanje raziskovalcev Evropske Unije, bo Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, na Oddelku za kemijsko izobraževanje in informatiko dne 25. in 26. aprila 2008 gostila znanstveno srečanje COST865 z naslovom Bioencapsulation Sciences to Applications (Biokapsuliranje – znanost in uporaba).

Datum objave: 18.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Srečanje bo stičišče nosilcev temeljnega znanja in industrijskih aplikacij na področju uporabe bio-mikrokapsul, zlasti v farmaciji, medicini, živilstvu, kmetijstvu in specialnih področjih biomedicinskih znanosti.

Program in dodatne informacije so dostopni na spletni strani http://cost865.bioencapsulation.net/Ljubljana/.

Vabilo