V torek, 25. marca 2008, je potekala 22. seja Senata Univerze v Ljubljani, na kateri je bil med drugim obravnavan program dela za leto 2008, akcijski načrt za uresničevanje predlogov iz evalvacije EUA, poročilo o delu Doktorske šole in druge redne točke dnevenga reda.

Datum objave: 25.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič je senatorjem predstavila program dela 2008. Poudarila je, da je poleg programa dela skupnih nalog, ki je zapisan v Strategiji UL, tudi vsaka članica zapisala svoj program dela. Program dela UL poudarja pomembnost učinkovitega in kakovostnega študija, vzpostavitev tutorskega sistema in kariernega centra. Kocijančičeva je povedala, da so bili v preteklem letu uspešni predvsem na področju športa z vzpostavitvijo Centra za univerzitetni šport, ki omogoča študentom ukvarjanje z različnimi športnimi aktivnostmi kot obštudijsko dejavnost. V naslednjem letu želi univerza povečati število mladih raziskovalcev, povečati število objav v mednarodnih publikacijah, utrditi in razširiti sodelovanje članic UL z gospodarstvom in nadaljevati uspešno projektno delo z evropsko skupnostjo, s katero sedaj sodelujejo na več kot 400 projektih. Prav tako si bo UL v naslednjem letu prizadevala za uspešne izmenjave študentov in profesorjev, pretok znanja, zagotavljanje kakovosti in širitev obštudijske dejavnosti tudi na področje karitativne in umetniške dejavnosti. V predstavitvi dela je kot zadnjo točko omenila kadrovsko politiko, ki je v rokah fakultet. Rektorica podpira način kadrovanja, pri katerem se dekani oziroma vodstva posameznih fakultet sama racionalno odločajo v skladu s svojo strategijo in svojimi finančnimi sredstvi, saj sami najbolje vedo, kakšne potrebe imajo znotraj svoje fakultete. Na naslednji seji senata bo rektorica predstavila tudi primer dobre prakse samostojnega kadrovanja posameznih članic. Dr. Mramor je kot dopolnilo k programu dela 2008 v okviru mednarodne dejavnosti omenil dvojne diplome, za katere meni, da so pomemben del mednarodne dejavnosti na UL, s čimer se je strinjala tudi rektorica in njegovo opombo dodala v program.

Najdaljša debata na včerajšnji seji se je razvila ob predstavitvi Doktorske šole, ki jo je predstavila prof. dr. Katja Breskvar. V okviru Doktorske šole, katere glavna naloga je sodelovanje pri preoblikovanju doktorskih programov in priprava različnih pogodb za področje doktorskega študija oziroma študija na tretji stopnji po bolonji, je program koordiniran bodisi na ravni univerze ali na ravni fakultete. Breskvarjeva je povedala, da so zaenkrat akreditirani trije programi, v prenovi pa so tudi že številni drugi programi na večini članic UL. Senatorji si že pri samem poimenovanju Doktorske šole niso bili enotni – nekateri so predlagali preimenovanje v doktorsko pisarno, prof. dr. Pejovnik s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je poudaril, da bi moral Senat že prej razpravljati o vsebini doktorske šole in ne samo sprejemati določenih sklepov, pri čemer niso povsem seznanjeni z vsebino. Prof. dr. Kranjc je v imenu Pravne fakultete povedal, da pri njih ni potrebe po interdisciplinarnem študiju, saj je pravo izredno specifično področje. Prorektor Maček je pred senatorji poudaril, da ima polovica evropskih univerz že ustanovljene doktorske šole in da te predstavljajo možnost fakultetam za navezovanje stikov z drugimi univerzami, Kocijančičeva pa dejstvo, da lahko dobro univerzo gradimo predvsem na tretji, torej doktorski stopnji študija in pri tem moramo stremeti k temu, da bomo od najboljših izbrali najboljše sodelavce, saj lahko le na ta način omogočimo kakovostne doktorske programe. Ob zaključku razprave je Senat sprejel sklep, da se strinja s vsebino predstavitve dela doktorske šole Univerze v Ljubljani.

V nadaljevanju je senat potrdil tudi Akcijski načrt EUA, ki ga je predstavil prorektor prof. dr. Ivan Svetlik, razpravljali so o zaščiti študijskih programov in potrdili preoblikovanje Visoke šole za zdravstvo v fakulteto. Poročila so podale tudi Statutarna komisija, Komisije za dodiplomski, magistrski in doktorski študij, Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, Komisija za priznavanje izobraževanja in Habilitacijska komisija. Senatorji so potrdili tudi Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, Spremembe pravilnika o priznanjih, izvolili sedem novih rednih profesorjev in imenovali novo članico Komisije za doktorski študij – to je postala doc. dr. Polona Domadenik z Ekonomske fakultete, ki je nadomestila prof. dr. Dušana Mramorja.