Rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič je včeraj, 25. marca 2008, sprejela rektorja dveh ukrajinskih univerz, prof. dr. Leonida Tovazhnyanskya s kharkovskega politehnične univerze in prof. dr. Michaila Bondarenkova z Narodne univerze za elektroniko.

Datum objave: 26.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Kharkovska politehnična univerza, ki je bila ustanovljena 1885 ima 24 fakultet, na katerih študira 26.000 študentov. Od samih začetkov svojega delovanja je naravnana k tesnemu sodelovanju z industrijo. Leta 2005 je pristopila k bolonjskemu procesu, od leta 2006 pa je tudi članica evropskega združenja univerz EUA. Narodna univerza za elektrotehniko je bila ustanovljena leta 1930. Na njej študira 9.000 študentov na področju zaščite informacij, elektronike in telekomunikacij.

Rektorica je uvodoma predstavila organiziranost in delovanje ljubljanske univerze ter njeno naravnanost v mednarodno okolje in visoko stopnjo sodelovanja z gospodarstvom, posebej v smislu multidisciplinarnega  raziskovalno-razvojnega dela. Posebej je poudarila, da je prva skrb univerze kakovost, ki jo UL zagotavlja preko sistema notranje samoevalvacije, študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in zunanjih evalvacij kot npr. evropskega združenja univerz EUA. Izpostavila je tudi skrb za področje obštudijske dejavnosti in izmenjavo študentov ter učiteljev.

V nadaljevanju srečanja so rektorji razpravljali o okoliščinah, ki vplivajo na razvoj visokega šolstva kot je npr. demografski upad in odnos političnega okolja do ustanavljanja zasebnih visokošolskih zavodov. Prav tako so nagovorili stične točke za poglobljeno sodelovanje med Ljubljano in Kharkovom na študijskem področju in v sklopu raziskovalnih projektov, posebej na področju telekomunikacij.

Rektorji so pozitivno ocenili obstoječi sporazum o sodelovanju med Fakulteto za matematiko in fiziko UL in kharkovsko Fakulteto za matematiko, v sklopu katerega je prišlo do izmenjave študentov obeh univerz. Rektor Tovazhnyansky je ob zaključku srečanja predstavil predlog pogodbe o sodelovanju na univerzitetni ravni, ki bi poglobil že doslej uspešno sodelovanje med univerzama.