V dnevno informativni redakciji Radia Slovenija iščejo nove sodelavce. K rednemu honorarnemu delu vabijo študente višjih letnikov Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete in Filozofske fakultete.

Datum objave: 28.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Pisne prijave z opisom vaših znanj in  sposobnosti za novinarsko delo pričakujejo do 10. aprila na naslovu: DIR.RAS@rtvslo.si.

Izbrane kandidate  bodo v drugi polovici aprila povabili na govorni preizkus, kjer bodo njihovi fonetiki preverili ustreznost vašega glasu (glas mora biti zdrav, brez govornih napak in hujših narečnih posebnosti, ki se jih z vajami ne bi dalo odpraviti), zatem pa  še k pisanju testa, ki bo pokazal vaše poznavanje družbene stvarnosti.