Datum objave: 03.04.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija v študijskem letu 2006/2007.

Študentom 1. in 2. letnika magistrskega študija, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bo država poravnala 55% normirane šolnine, kar znaša 1.079 EUR. Študentom 3. in 4. letnika doktorskega študija pa bo prispevala 80% normirane šolnine oziroma 1.569 EUR.

V študijskem letu 2006/2007 znaša normirana šolnina 1961,28 EUR za posamezni letnik študija.

Seznam fakultet in študijskih programov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2006/2007, so objavljeni TUKAJ.

Informacije o vpisanih študentih, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, so dosegljive na fakultetah, izvajalkah študijev, za univerzitetne podiplomske programe Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja pa na sedežu Univerze v Ljubljani.

Kontakt:

Služba za podiplomski študij UL, ga. Sergeja Mitič
E-naslov: , tel: 2418 536