Rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič se je danes srečala s komisarjem EU za znanost in raziskave dr. Janezom Potočnikom. Pogovarjala sta se o trendih na raziskovalnem področju na slovenski in evropski ravni.

Datum objave: 28.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na današnjem srečanju komisarja EU za znanost in raziskave dr. Janeza Potočnika in rektorice UL prof. dr. Andreje Kocijančič, sta se oba strinjala, da imajo ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju EU na področju znanosti in raziskav močne, avtonomne, integrirane, interdisciplinarne, dobro vodene in raziskovalno usmerjene univerze. To se mora zato kazati tudi v deležu sredstev, ki jih ga države članice za to namenjajo.

Komisar Potočnik je predstavil aktualne trende na področju, ki ga vodi, medtem ko je rektorica UL predstavila trenutni položaj univerze na znanstveno-raziskovalnem področju. Politika EU je, da se na evropski ravni združujejo sorodne institucije, znanja in raziskovalci. Na ta način želi doseči večjo učinkovitost in znanstveno odličnost, vendar ne na račun zanemarjanja specifičnih potreb ali področij. UL je v sedmem okvirnem programu (v nadaljevanju 7. OP) za raziskave in razvoj, ki poteka od leta 2007, že prijavila preko 200 projektov in bila v desetini primerov s prijavo tudi uspešna.

Sogovornika sta se poleg tega dotaknila nekaterih odprtih vprašanj pri nas. Ugotovila sta, da je ključna ovira za povečanje števila prijav raziskovalnih projektov v tem, da Slovenija, za razliko od drugih novih držav članic, ne omogoča povrnitve neodbitnega deleža DDV za te projekte. Bistvena novost 7. OP pa je uvajanje t. i. full cost stroškovnega modela, ki zahteva poleg spremembe načina financiranja, tudi spremembo načina poslovanja raziskovalnih institucij, predvsem z vidika večje učinkovitosti pri porabi sredstev. Ker gre za velik organizacijski, finančni in zakonodajni zalogaj, je Evropska komisija omogočila prehodno obdobje za uveljavitev tega modela do leta 2010.