Včeraj, 15. aprila 2008, se je nadaljevala seja Upravnega odbora UL, na kateri sta bila sprejeta predlog programa dela 2008 in predlog finančnega načrta UL za leto 2008. Potem, ko je pred dvemi tedni bilo sprejeto poročilo o delu UL za leto 2007, so člani upravnega odbora včeraj zaključili obravnavo načrtov za leto 2008.

Datum objave: 16.04.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


V sklopu finančnega načrta je tako določen tudi delež sredstev, ki ga bodo članice UL združile v letu 2008 za financiranje skupnih nalog univerze. Le ta predstavlja 0,22% celotnega prihodka, doseženega v letu 2007 oziroma 612.559,00 EUR. Upravni odbor je sklepal tudi o višini prispevka študentov za informatizacijo, ki bo v študijskem letu 2008/09 znašal 4,34 EUR.

V nadaljevanju seje je UO UL potrdil statutarno spremembo, ki usklajuje univerzitetni statut z Zakonom o visokem šolstvu glede absolventskega staža na bolonjskih programih. Slednji je študentom na voljo bodisi po prvi ali drugi bolonjski stopnji.

Upravni odbor je razpravljal še o vlogi sistematizacijske komisije UO UL, ki se jo na podlagi sklepa Senata trenutno preučuje v sklopu posebne delovne skupine.