Danes, 22. aprila 2008, je potekala uradna predstavitev portala Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL, http://dikul.uni-lj.si), ki omogoča dostop do vseh elektronskih informacijskih virov, ki so na razpolago Univerzi v Ljubljani, bodisi da so financirani iz skupnih sredstev UL ali sredstev posameznih članic UL. V modulu Dela Univerze so na voljo tudi izvorno digitalna ali digitalizirana dela UL. Skupna vrednost vključenih elektronskih informacijskih virov presega 1,5 mio EUR.

Datum objave: 22.04.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Najpomembnejša lastnost portala DiKUL je, da predstavlja enotno vstopno točko do elektronskih informacijskih virov UL ob upoštevanju vseh licenčnih posebnosti. To mu omogoča združevalni iskalnik, s pomočjo katerega uporabniki na enostaven način preiskujejo do 20 elektronskih informacijskih virov hkrati. OpenURL povezovalnik omogoča tvorbo ustreznih spletnih povezav do pripadajočih celotnih besedil in ostalih spremljajočih dokumentov. V okviru portala so na voljo Katalog informacijskih virov UL, Katalog elektronskih revij UL, že predhodno omenjena Dela Univerze, možnost oblikovanja lastnega profila, RSS obveščanje in blog.

Prorektor UL za razvojno in raziskovalno delo prof. dr. Peter Maček: “ta pridobitev je izjemnega pomena za študente in zaposlene ter sodi v nabor prizadevanj za doseganje sodobnega podpornega informacijskega okolja za študij in delo na Univerzi v Ljubljani.”

Portal DiKUL je 24 ur dnevno in 7 dni tedensko dostopen od koderkoli, ne glede na lokacijo in status uporabnika, se pa razlikujejo pravice posameznih uporabnikov. Osnovno pregledovanje spletniv virov je prosto dostopno za vso javnost, popolno uporabo t.j. iskanje po vseh elektronskih informacijskih virih ter dostop do dokumentov v celotnih besedilih omogoča uporaba portala za uporabnike Univerze v Ljubljani s pomočjo ustrezne digitalne identitete.  Dostopnost z oddaljenih lokacij je še posebej pomembna za številne uporabnike, ki ne prihajajo z UL in niso člani ene izmed knjižnic UL. Iskanje bodo lahko izvajali po tistih informacijskih virih, ki to omogočajo brez dodatne avtentikacije. Pri tem ne gre le za vire iz okolja odprtega dostopa, temveč za veliko kakovostnih bibliografskih virov, ki neavtoriziranim uporabnikom omogočajo iskanje, ne pa tudi dostop do celotnih besedil. Tako bo portal lahko služil tudi študentom in pedagoškim delavcem na ostalih univerzah v Sloveniji, raziskovalcem na inštitutih in drugim uporabnikom, ki jih zanima literatura določenega področja.