Datum objave: 08.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

HERA (Humanities in European Research AREA) konzorcij je z dnem 30. 04.2008 ponudil možnost financiranja mednarodnih delavnic, ki bodo imele za cilj pripravo predlogov projektov za skupni razpis HERA, ki bo odprt v letu 2009. Rok za oddajo elektronske vloge je 02. junij 2008 do 13.00 ure.

Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA

http://www2.esf.org/WD110AWP/WD110Awp.exe/CONNECT/HERA_Online

Predlog in prijava pripravljalnih delavnic mora biti v skladu s tematikama, ki sta bili izbrani za financiranje pri skupnem razpisu HERA:

·         Kulturna dinamika (Cultural Dynamics)

·         Humanistika kot vir za spodbujanje kreativnosti in inovacij (Humanities as a Source of Creativity and Innovation)

Več podrobnosti o tematikah je mogoče pridobiti na spletnem naslovu: http://www.heranet.info/Default.aspx?ID=274. Prijavitelji si lahko svoje partnerje poiščete v naslednjih državah: Avstrija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Islandija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Slovenija, Švedska in Velika Britanija. Slednje države so članice HERA JRP(Joint Research Programme) in bodo financirale znanstveno-raziskovalne projekte v okviru HERA. Za celoten tekst razpisa in pogosta vprašanja kliknite na spletni naslov: http://www.heranet.info/Default.aspx?ID=281 (odgovori na pogosta vprašanja se nahajajo tudi v prilogi).

Pomembnejši napotki: 

  • Prijava za pripravljalno delavnico NI obveza za sodelovanje pri skupnem razpisu HERA JRP, ki bo objavljen leta 2009;
  • Sestava konzorcija pri prijavi pripravljalnih projektov se lahko razlikuje od konzorcija, ki se bo dejansko oblikoval pri prijavi HERA JRP v letu 2009; 
  • Vloži se lahko samo ena prijava na raziskovalca. Raziskovalci so lahko imenovani samo pri enem predlogu pripravljalnega projekta; 
  • Člani usmerjevalnega odbora HERA ne morejo sodelovati pri prijavi; 
  • Višina sredstev za organizacijo posamezne delavnice je največ 3.000 €;
  • Pri prijavi morate upoštevati pravilo, da morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz treh različnih držav (države so navedene zgoraj); 
  • Rok za oddajo vloge je 02. junij 2008 do 13.00 ure. Vloge se oddajo v elektronski formi preko spletne strani HERA.

Dodatne informacije lahko dobite pri kontaktni osebi HERA za Slovenijo:
dr. Davor Kozmus (E-pošta: , tel.: 01 478 4693).

Pogosto zastavljena vprašanja o "HERA JRP Networking grants" (v formatu Akrobat - 77,8KB)