Ljubljana, 13. maja, Rektorica Univerze v Ljubljani Andreja Kocijančič je danes promovirala 10 novih doktorjev znanosti in sicer štiri iz Fakultete za elektrotehniko, enega iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter pet novih doktorjev znanosti iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Datum objave: 13.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

1. Mitja Nemec
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Vanja Ambrožič
Prediktivne metode pri reguliranih trifaznih pretvorniških sistemih

2. Boštjan Pevec
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Danjel Vončina
Optimizacija krmilnih in regulacijskih algoritmov elektronsko komutiranih motorjev

3. Borut Wagner
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Tadej Tuma
Izračun stacionarnega stanja električnih vezij in njegova uporaba pri optimizacijskih postopkih

4. Matej Cvikl
doktor znanosti s področja elektrotehnike
prof. dr. Andrej Žemva
Analiza signala ekg v navidezno resničnem času z namenskim vezjem

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

5. Simon Rusjan
doktor znanosti s področja varstvo okolja
prof. dr. Matjaž Mikoš
prof. dr. Mitja Brilly, som.
Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

6. Matjaž Spreitzer
doktor znanosti s področja materialov
prof. dr. Danilo Suvorov
Vpliv sinteznih in strukturnih značilnosti na električne lastnosti napetostno prilagodljivih materialov na osnovi Na0,5 Bi0,5 TiO3

7. Jernej Wagger
doktor znanosti s področja kemije
akad. prof. dr. Branko Stanovnik
a, ß-Nenasičene-a-aminokisline v sintezi nekaterih naravnih spojin in njihovih analogov

8. Tina Bunič
doktorica znanosti s področja kemije
prof. dr. Boris Žemva
XeF2 in polihidrogenfluoridni anioni kot ligandi v spojinah nekaterih kovinskih(II) heksafluorometalatov in heksafluorofosfatov

9. Rožle Jakopič
doktor znanosti s področja kemije
znan. sod. dr. Ljudmila Benedik
prof. dr. Boris Pihlar, som.
Analizne metode za določanje izotopskih razmerij uranovih in plutonijevih radioizotopov

10. Jernej Kajtna
doktor znanosti s področja kemijskega inženirstva
prof. dr. Janvit Golob
prof. dr. Matjaž Krajnc, som.
Suspenzijska polimerizacija in sušenje mikrosfernega akrilatnega lepila