Datum objave: 18.04.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zakon o visokem šolstvu in raziskovanju - MVZT predstavlja osnutek predloga združenega ZVŠRRD

Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so pripravili osnutek predloga združenega Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti (ZVŠRRD). MVZT bo v času do 25. aprila 2007 opravilo na različnih inštitucijah predstavitve osnutka predloga zakona. Tako ga bodo predstavili univerzam, javnim raziskovalnim zavodom, Študentski organizaciji Slovenije in SVIZ.

Več informacij http://www.mvzt.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article

Opomba:
"Predlog združenega zakona. zakon o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti (ZVisRRD).Verzija 13.april 2007 poslana  vsem univerzam, KORISu, ŠOSu, sindikatom in GZ). MVZT, Ljubljana april 2007." (interno). Besedilo predloga bomo objavili, ko bo ga bo predlagatelj dal na voljo v e-obliki.
Osnutek obsega  128 členov v naslednjih poglavjih:
1.Splošne določbe,
2. Statusna opredelitev visokošolskih, raziskovalnih in drugih organizacij,
3. Nacionalni program visokega šolstva,
4. Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno ter umetniško delo,
5. Svet RS za visoko šolstvo in  raziskovalno dejavnost, ,
6. Visokošolski učitelji, raziskovalci, visokošolski in raziskovalni sodelavci,
7. Študenti,
8. Financiranje,
9. Nadzor,
10. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov,
11. Prehodne in končne določbe.
(B.M.)