Datum objave: 24.04.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

http://www.mvzt.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article


Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) so pripravili osnutek predloga združenega Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti (ZVŠRRD). Dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma dr. Dušan Lesjak, državni sekretar in prof. dr. Gorazd Trpin predstavnik ekspertne skupine, ki je sodelovala pri osnutku predloga zakona, so ga v času od 18. 4.2007 že predstavili UNG, UM, UP, SVIZ ter predstavnikom javnih raziskovalnih zavodov. Na vseh predstavitvah so udeleženci tudi zelo konstruktivno razpravljali o osnutku  in napovedali, da bodo ministrstvu posredovali še dodatne pripombe na osnutek.

 

24.4.2007 je bila predstavitev osnutka predloga ZVŠRRD še na UL. Osnutek sta rektorici dr. Andreji Kocijančič ter dekanjam in dekanom ter članom študentskega sveta UL predstavila minister J. Zupan in član ekspertne skupine  G.Trpin. Udeleženci niso izkoristili možnosti razpravljati o osnutku. Zato je v njihovem imenu besedo povzela rektorica in ministra seznanila, da je osnutek, ki jim je bil predstavljen, nesprejemljiv iz vsebinske in pravne plati, zato po njenem mnenju ni dobra podlaga za razpravo. Izrazila je željo, da predlagatelj osnutek umakne.


Na MVZT obžalujejo odločitev UL, da ne sodeluje pri razpravi o pripravi predloga skupnega ZVŠRRD. To možnost jim je namreč ministrstvo z osnutkom  dalo v želji, da s svojimi strokovnimi argumenti in predlogi pripomorejo k takšnemu besedilu predloga, ki bo vnesel pozitivne spremembe v slovensko visokošolsko in raziskovalno sfero. Kot so na MVZT jasno povedali 18.4.2007, ob pričetku predstavitev osnutka, s strani inštitucij, ki jim je bil  predstavljen, pričakujejo pripombe in predloge do vključno 7. 5.2007. To še vedno pričakujejo tudi od UL. Do 15. maja bodo vse prispele pripombe in predloge proučili in jih smiselno vnesli v predlog zakona.  S tem bo osnutek postal predlog zakona. Od 15. 5. 2007 bo ta predlog ZVŠRRD v javni obravnavi, takrat bo javno dostopen, nanj pa bosta lahko pripombe in predloge podajali do junija tako strokovna kot zainteresirana javnost.


Osnutek zakona je ministrstvo predstavilo  25. 4.2007 še Študentski organizaciji Slovenije.


V predstavitvah  univerzam in SVIZu je minister J.Zupan večkrat poudaril, da je osnutek ogrodje, na katerega bo imela konkretne pripombe in predloge možnost umestiti strokovna javnost. Na podlagi tega bodo na ministrstvu oblikovali besedilo predloga zakona in ga nato dali v javno obravnavo.