Datum objave: 23.04.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Osnutek (13.4.2007) predloga zakona v 115.členu (ocenjevanje kakovosti) določa, da kakovost visokošolske organizacije, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela ocenjujejo s samoevalvacijo visokošolske organizacije (VO: univerze, fakultete, akademije, visoke strokovne šole) in raziskovalne organizacije (RO) ter Svet za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost z zunanjo evalvacijo. (Svet ima za te postopke  evalvacijski senat). Preverjanje kakovosti pri samoevalvaciji in zunanji evalvaciji mora biti osnovano na mednarodnih standardih.

Ugotovitve iz poročil o samoevalvacijah in zunanjih evalvacijah vključijo (državne) visokošolske in raziskovalne organizacije v letno poročilo o izvrševanju sporazuma o financiranju z ministrstvom. V letnih poročilih navedejo tudi "kvalitativne kazalnike" (povečanje razmerja števila diplomirancev in študentov, inter-in muldi-disciplinarnosti programov, deleža žensk v najvišjih nazivih, prilagojenost programov invalidom, izmenjavo študentov, učiteljev in raziskovalcev med javnimi in privatnimi VO in RO,  kvalitetnih publikacij, patentov, projektov izven proračuna).  Pri določanju letnih sredstev za visokošolsko/raziskovalno organizacijo se upošteva tudi faktor kvalitete študijskih/raziskovalnih programov, ki ga določi ustrezni senat Sveta. Ugotovitve iz poročil (samoevalvacijskih in poročil o zunanji evalvaciji) se upoštevajo pri ponovni akreditaciji (na 7 let, lahko tudi prej) VO in RO in študijskih programov. Ministrstvo ima možnost, da začne postopek za ponovno akreditacijo v primeru, ko VO oz. RO ni odpravila pomanjkljivosti, ki so jih je ugotovil svet ali senat za evalvacijo