Interni seminar: 29. maja 2008 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Datum objave: 20.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani v sodelovanju s podjetjem RR & CO. d.o.o. organizira interni seminar o pripravi prijav projektov na 7. okvirni program EU za raziskave in tehnološki razvoj, ki bo potekal 29. maja 2008 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Na seminarju bodo udeleženci dobili informacije, kako kvalitetno napisati neznanstvene dele prijave in kako se ocenjujejo projekti v fazi evalvacije. S tem seminarjem želimo povečati število uspešnih prijav projektov, v katerih bi bila Univerza v Ljubljani koordinator. Seminar je namenjen vsem pedagogom, raziskovalcem in strokovnim delavcem na članicah UL, ki sodelujejo ali načrtujejo raziskovalno razvojne projekte, ki bi jih lahko financiral 7. okvirni program in je brezplačen. 

Gradiva bodo udeleženci prejeli na dogodku. Ker je število sedežev omejeno, vas prosimo, da svojo prisotnost čim prej, najkasneje pa do 27.5.2008, potrdite na elektronski naslov:

V pripeti datoteki so informacije o programu seminarja.

Za vsa možna dodatna vprašanja se lahko obrnete na Univerzitetno službo za evropske projekte na št. 2418-532 ali 2418-666.

Program seminarja