Rektorska konferenca RS in visokošolski partnerji so zavzeli enotno stališče do predloga Združenega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti.

Datum objave: 24.04.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Rektorska konferenca RS se je na današnji seji opredelila do predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti, ki so ga univerze, raziskovalni inštituti in študentske organizacije interno obravnavali, in sklenila, da osnutek predloga zakona ni primerna podlaga za diskusijo in ne nudi ustrezne podlage za urejanje področja znanosti in visokega šolstva.

Po poročanju rektorjev so bili na vseh državnih univerzah odzivi na predlog zakona podobni. Namreč, interne predstavitve so naletele na zelo negativen odmev, ki kaže, da akademska sfera ne soglaša z idejami zapisanimi v predlogu zakona. Takšno stališče so podprli tudi predsednik Koordinacije raziskovalnih inštitutov dr. Majcen, predsednik Inženirske akademije Slovenije dr. Vižintin in predstavnik predsedstva ŠOS g. Sebastjan Kokl.

Zato je RKRS sprejela enotno stališče, da ponovno poziva predlagatelja, ministra dr. Zupana, da predlog zakona umakne in ga ne posreduje v javno obravnavo. Po mnenju akademsko raziskovalne skupnosti je predlog konceptualno zgrešen, pravno nedodelan in z vidika posameznih rešitev celo ustavno sporen.

V zvezi s tem je RKRS sprejela posebno izjavo, ki s strokovnimi argumenti utemeljuje nesprejemljivost predloga zakona in poziva predlagatelja, da svoje nadaljnje ukrepe na tem področju oblikuje tako, da ne bodo povzročali odmika od  evropskega razumevanja položaja, integritete in pravic avtonomnega izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega ter visokošolskega dela. K podpisu izjave je RKRS povabila tudi druge člane širše akademsko raziskovalne skupnosti, kot so SAZU, KORIS, IZS, ŠOS in druge.


Priloga:
Stališče Rektorske konference RS in visokošolskih partnerjev o predlogu ZVŠRRD