Koordinacija raziskovalnih inštitutov Slovenije se je na podlagi predstavitve ministra dr. Jureta Zupana in na podlagi razprave ter pisnih mnenj članov pridružila stališču Rektorske konference RS, da se sedanji predlog umakne iz javne obravnave.

Datum objave: 07.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi


KORIS predlaga, da se občutno podaljša rok za pripravo zakona, da se v pripravljanje novega besedila zakonskega predloga že v začetni vazi vključi znanstveno-raziskovalna javnost in se ob tem omogoči široka vsebinska razprava o temeljnih načelih, usmeritvah in izhodiščih novega zakona.
Nadalje menijo, da bo le na podlagi usklajenih načel in predlaganih rešitev možno pristopiti k pripravi novega osnutka predloga zakona, ki bo lahko omogočal dolgoročno urejanje in upravljanje visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji.


Priloga:
KORIS sporočilo za javnost