19. maja 2008 je na Balkonski dvorani UL potekala svečana obeležitev uspehov na področju mednarodnega sodelovanja Univerze v Ljubljani, kjer so izkazali zahvalo tistim članom univerzitetne skupnosti, ki so največ prispevali k zavidljivim umesnim rezultatom pri uresničevanju strategije 2005-2009.

Datum objave: 07.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Vodja službe za mednarodno sodelovanje UL ga. Katja Cerjak je v uvodu povedala, da je mednarodna dimenzija delovanja univerze eden izmed njenih ključnih strateških poudarkov. Povedala je, da morajo navkljub dejstvu, da so že v preteklosti izkazovali vidne uspehe na področju mednarodnih izmenjav in drugih aktivnosti, v skladu z univerzitetno strategijo 2005-2009 doseči še višje cilje,  Poudarila je, da so se novih nalog lotili resno in se hkrati povezali z uglednimi in močnimi zunanjimi partnerji za doseganje ciljev na področjih, ki so za univerzo nov izziv.

Prireditve se je udeležil  tudi  predsednik uprave BTC d. d. g. Jože Mermal, ki je nagovoril štipendiste. Z njegovo pomočjo je Univerza v Ljubljani uspešno vzpostavila štipendijski sklad za pospeševanje študentskih izmenjav v strateško prioritetne regije univerze, ki niso zajete v obstoječih evropskih programih izmenjave. V dobrem letu je sodelovanje podjetja BTC d. d. omogočilo več kot 70 študentskih izmenjav, kar predstavlja skoraj 10 % študentske izmenjave Univerze v Ljubljani na letni ravni.

Po uradnem delu je ob pogostitvi sledilo neformalno druženje g. Mermala in štipendistov.