Rektorska konferenca, Študentska organizacija Slovenije in Koordinacija raziskovalnih inštitutov Slovenije so se odzvali na odločno vztrajanje ministra za visoko šolstvo dr. Jureta Zupana, da ne umakne predloga Združenega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti.

Datum objave: 08.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V pismu ministru so zapisali, da pozdravljajo dialog v zvezi s spremembami zakonodaje, vendar mora le-ta biti usmerjen v iskanje koncept in rešitev novega predloga novega zakona, kar je nemogoče, dokler se sedanji predlog ne umakne iz obravnave.

Ministra so ponovno pozvali naj umakne predlog iz obravnave in sestavi skupino za pripravo novega predloge, vanjo pa naj ne imenuje pripravljavcev sedanjega osnutka zakona, ker so ti po mnenju visokošolsko raziskovalne skupnosti pokazali elementarno nepoznavanje in podcenjevanje tako slovenskega kot mednarodnega visokošolskega in raziskovalnega prostora, kot tudi nepoznavanje akademske tradicije in razvojnih trendov akademskih in raziskovalnih institucij.

Le v primeru izpolnitve teh dveh pogojev bi bilo omogočeno enakopravno sodelovanje Rektorske konference RS ter partnerjev visokošolskega in raziskovalnega prostora v fazi določanja temeljnih usmeritev bodoče zakonske ureditve tega področja.

Priloga:
Dopis ministru MVZT