V torek, 27. maja 2008, je v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekal 24.. seja Senata UL, na kateri so senatorji poleg sprejemanja skepov na podlagi poročil komisij za dodiplomski, magistrski in doktorski študij ter statutarne in habilitacijske komisije, poslušali tudi predstavitev dr. Radovana Komela o Centru odličnosti "Biotehnologija s farmacijo" in predstavitev ljubljanskega super računalniškega centra Adria, ki ga je predstavil dr. Vladimir Kercan s Turboinštituta d.d.

Datum objave: 28.05.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Center odličnosti Biologija s kemijo, katerega nosilka je Univerza v Ljubljani, vodi Medicinska fakulteta z dvajsetimi partnerji. V Centru odličnosti raziskujejo raziskovalci, ki so člani partnerjev, obenem pa sodeluje tudi z Evropsko unijo. V letih 2004-07 je dosegel kar nekaj zavidljivih rezultatov. Izgradili in vzpostavili so Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe, izdelali so prva slovenska biološka zdravila – biofarmacevtike, prve slovenske mikromreže ter prvo transgresijsko poskusno žival v Sloveniji. Objavili so tudi 480 člankov v mednarodnih SCI – revijah in pridobili 30 mednarodnih patentov. Zadnji podatek je presenetil tudi rektorico, saj je bilo v dosedanjih poročilih UL skupno naštetih manj kot trideset patentov, kar pomeni, da poročila niso popolna, kar pa po rektoričinem mnenju ni prav, saj so tovrstni podatki pomembni za UL. Poudarila je, da morajo biti članice v prihodnje natančnejše pri navajanju tovrstnih podatkov.

Druga točka 24. seje Senata UL je bila namenjena ljubljanskemu super računalniškemu centru Adria, ki ga je predstavil direktor Turboinštituta g. Vladimir Kercan. Poudaril je, da ima tehnologijo hidravličnih strojev samo 10 držav sveta in da je Slovenija med temi zagotovo najmanjša. Povedal je še, da je takšen super računalnik eden izmed sedmih v Evropi in eden izmed 250 na svetu. Kljub temu, da je bila otvoritev super računalnika šele 12. maja, danes računalnik deluje s polno zmogljivostjo, dela torej kar 1500 procesorjev. G. Kercan je ob koncu predstavitve povedal, da se želi Turboinštitut v prihodnosti strateško povezati z Numeco (to je edino pomembno CED podjetje v Evropi) in slovenskimi univerzami ter univerzami jugovzhodne Evrope. Hkrati je povabil članice UL, da se poslužijo zmogljivosti superračunalnika za lastno razvojno delo, saj le-ta ne bo polno izkoriščen zgolj za potrebe Turboinštituta.

Po poročilu Komisije za dodiplomski študij, so senatorji sprejeli sedem novih prvostopenjskih programov Filozofske fakultete in nove prvostopenjske programe UL ALUO, UL AGRFT, UL MF, UL PF, UL FU, Visoke šole za zdravstvo  UL ter Fakultete za pomorstvo in promet UL. Po poročilu Komisije za magistrski študij so  programe 2. stopnje Pedagogike in Andragogoke na UL FF in spremembe pri prestopu na drugo stopnjo na FDV. Obe komisiji sta poročali, da sta obravnavali in podprli statusno preoblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete UL in izločitev Oddelka za tekstilstvo UL NTF ter njegovo preoblikovanje v Fakulteto za grafiko in tekstilstvo UL.

Podpredsednik Komisije za doktorski študij, prof. dr. Peter Dovč je ob poročilu komisije predstavil tudi redlog minimalnih kriterijev za opredelitev znanstvenega področja v študijskih programih 3. stopnje, med katere je komisija uvrstila znanstvene in pedagoške kriterije ter izkazane potrebe po razvijanju novega znanstvenega področja. Dekan Fakultete za strojništvo UL, prof. dr. Jožef Duhovnik, pa je k tem formalnim kriterijem dodal še potrebno infrastrukturo za doktorsko delo (laboratorije in ateljeje).

Po poročilih habilitacijske in statutarne komisije in obravnavi pritožb je sledila še točka razno, pod katero je rektorica senatorje pozvala k razmisleku, ali naj se UL vključi oziroma podpiše listo o sodelovanju s centrom EMUNI za pripravo ustanovitve Evro-sredozemske univerze. Senatorji so v razpravi ocenili, da je predlog sredozemskega univerzitetnega središča ideja brez konkretne vsebine do katere bi se lahko opredelili. Vendar mora biti UL po mnenju senatorjev odprta za nove pobude in zato ni razloga, da a priori zavrača nove ideje. Zato so sklenili, da UL podpiše s centrom EMUNI pismo o nameri za sodelovanje pri ustanovitvi Evro-sredozemske univerze. Hkrati pa so ugotovili, da UL podpiše listino o ustanovitvi Evro-sredozemske univerze do 30. septembra le v primeru, da bo do takrat pripravljen takšen predlog statuta EMUNI, ki bo sledil načelom skladnim s poslanstvom in strateškimi usmeritvami UL.