6. junij 2008 - Upravni odbor UL je na včerajšnji seji med drugim sprejel predlog cenika storitev za študijsko leto 2008/2009, potrdil statutarne spremembe z majske seje Senata in imenoval novega glavnega tajnika Univerze v Ljubljani.

Datum objave: 06.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Uvodoma je UO UL potrdil cenik storitev za študijsko leto 2008/2009, ki je bil predhodno usklajen s predstavniki študentov. Predsednik UO UL, prof. dr. Janez Hribar je ugotovil, da je dokument ustrezno pripravljen in da zneski posameznih storitev, z izjemo dveh postavk Pravne fakultete,  temeljijo na korektnih kalkulacijah, ki so skladne s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov UL. Vodja univerzitetne finančno računovodske službe je pojasnila, da UL PF ni podala vseh kalkulacij za cenik, zato je Upravni odbor črtal postavko o šolnini za izredni študij programa Pravo in postavko o podelitvi diplom na UL PF. Prorektorica mag. Helena Kamnar je dodala, da cenik upošteva tudi drugačno ureditev šolnin za tujce, ki so že nekaj let ostale nedotaknjene in so postavljale tuje študente v prednostni položaj v primerjavi s slovenskimi državljani. Tako je cenik bil predhodno usklajen s predlogom pravilnika o šolninah za tujce, ki ga je pripravilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologije.

Upravni odbor je v nadaljevanju seje obravnaval predlog za imenovanje glavnega tajnika UL. Na razpis za delovno mesto se je prijavilo štirinajst kandidatov. Komisija, ki so jo sestavljali rektorica, predsednik Upravnega odbora in prorektorica Kamnar, je pripravila ožji izbor in na razgovor povabila štiri kandidate. Med slednjimi se je komisija po tehtnem premisleku odločila za dr. Mirka Pečariča. Predsednik Upravnega odbora je poročal, da gre za prodornega mlajšega pravnika, ki je magistriral in doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani s področja javne uprave in ima opravljen pravniški državni izpit ter državni izpit iz javne uprave. Dr. Pečarič je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in je od leta 2004 zaposlen v Državnem svetu RS kot vodja pravne službe in sekretar Komisije DS RS za državno ureditev.
Člani UO UL so soglasno potrdili imenovanje glavnega tajnika, ki se ga v skladu s Statutom UL imenuje za dobo šestih let, z nastopom mandata 1. septembra 2008.

UO UL se je po potrditvi statutarnih sprememb sprejetih na Senatu UL, seznanil tudi s predlogom Fakultete za strojništvo UL za spremembo Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL. Člani Upravnega odbora so sklenili, da ta predlog ne obravnavajo ločeno od drugih predlogov, ki so trenutno v pripravi in se bodo do te problematike opredelil v sklopu razprave o novih merilih za vrednotenje dela, ki jih pripravlja posebna delovna skupina pod vodstvom prof. dr. Vintarja iz UL FU.