Datum objave: 11.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Program MEDIA MUNDUS: Komisija preučuje možnost uvedbe programa za globalno sodelovanje na področju filma

Komisija preučuje, kakšne bi bile koristi, če bi programu Evropske unije MEDIA – ki je bil oblikovan leta 1991 za spodbujanje razvoja in distribucije evropskih filmov prek meja – dodali nov program MEDIA MUNDUS, da bi okrepili kulturne in trgovinske odnose med evropsko filmsko industrijo in filmskimi ustvarjalci iz tretjih držav. S tem bi strokovnjaki na avdiovizualnem področju iz Evrope in ustrezni filmski ustvarjalci zunaj EU lahko vzajemno izboljšali svojo konkurenčnost, tako da bi bolje izkoristili možnosti za skupne projekte, kot so razvoj, distribucija in promocija avdiovizualnih del. Program MEDIA MUNDUS bi bil oblikovan po vzoru programa študentske izmenjave ERASMUS MUNDUS, ki je bil leta 2001 dodan že obstoječemu programu ERASMUS, da bi bila mogoča izmenjava med evropskimi univerzami in univerzami iz tretjih držav. Na javnem spletnem posvetovanju o glavnih značilnostih in prednostnih nalogah morebitnega programa MEDIA MUNDUS je mogoče sodelovati do 15. junija 2008, javna razprava pa bo potekala 25. junija v Bruslju.

Več informacij: