Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je z novomeško družbo Krka 11. junija 2008 podpisala pogodbo o sodelovanju pri izvedbi študijskega programa Industrijska farmacija, katerega del predavanj bo potekal tudi v Krki v Novem mestu. Z novim drugostopenjskim magistrskim študijskim programom bodo začeli v novem šolskem letu.

Datum objave: 16.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani bo za novo šolsko leto prvič razpisala nov drugostopenjski magistrski študijski program industrijske farmacije po bolonjski shemi, program pa so pripravili glede na potrebe industrije. Oblikovan je tako, da bo omogočal pridobitev znanja, potrebnega za delo v farmacevtski in podobni industriji ter drugih okoljih, kjer zaposleni potrebujejo farmacevtsko znanje.

Glede na raznolikost potrebnega znanja bo študij poleg temeljnih predmetov, ki bodo obvezni za vse vpisane študente, ponudil veliko izbirnih predmetov, prek katerih bodo študenti prišli do specifičnega znanja, potrebnega pri zaposlitvi in pripravi magistrskih nalog. Študij bo praktično usmerjen, laboratorijske vaje, ki bodo potekale na fakulteti in v industriji, pa bodo s seminarji in eksperimentalnim delom predstavljale skoraj polovico programa.

Študij bo trajal štiri semestre oziroma dve leti, obsegal bo 120 kreditnih točk. Potekal bo kot redni študij, petina vpisnih mest pa bo na voljo za izredne študente. V začetni fazi je predviden vpis do 40 študentov.

Študij bo primarno potekal na Fakulteti za farmacijo, izbrane pedagoške aktivnosti, povezane z industrijskimi vidiki pa bodo izvajali tudi v Krki v Novem mestu. V pedagoškem procesu bodo poleg profesorjev s Fakultete za farmacijo in drugih fakultet sodelovali še profesorji iz tujine in strokovnjaki iz farmacevtske industrije, z njihovim sodelovanjem bodo študentom omogočili pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja.