Univerza v Mariboru je 18. junija 2008 gostila zasedanje rektorske konference. Vodstva ljubljanske, mariborske, primorske in novogoriške univerze so med drugim obravnavala teze za nov zakon o univerzi, posledice nove davčne obravnave univerz in odprta vprašanja evalvacije v slovenskem visokem šolstvu.

Datum objave: 19.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na konferenci so sprejeli teze za nov zakon o univerzi in oblikovali delovno skupino, ki bo do oktobrskega zasedanja rektorske konference pripravila strokovne podlage.

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Rado Bohinc, ki trenutno tudi vodi rektorsko konferenco, je povedal, da ta odločitev kaže na čvrsto zavezo vseh štirih univerz, da sooblikujejo slovenski univerzitetni sistem in da tudi sami ponudimo zakonske rešitve, ki so za to potrebne. Poudaril je, da so se pri pripravi tez oziroma delovnega gradiva za nov zakon o univerzi zgledovali po najsodobnejših visokošolskih sistemih iz držav članic EU.

Prof. dr. Rado Bohinc je opozoril, da se je izteklo delo komisije rektorske konference za področje kakovosti, ker je zakon odpravil njen položaj: "Zedinili smo se, da moramo še naprej sooblikovati vprašanja na področju kakovosti. Vzpostavili bomo sistem delovanja preko delovnih teles tudi v prihodnje."

Rektorska konferenca je obravnavala tudi posledice nove davčne obravnave univerz. Kot je dejal Bohinc, so v zvezi s tem pristojnim ministrstvom poslali nekaj pobud, tako v zvezi z davkom od dohodka pravnih oseb kot tudi v zvezi z davkom na dodano vrednost. Ob tem je ocenil, da se univerze nikakor ne bi smele obravnavati kot profitne organizacije.

Rektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Andreja Kocijančič je povedala, da so pozornost na konferenci namenili tudi vprašanju absolventskega staža. "Vprašanje je pereče zato, ker je zapisano v zakonu, da ima vsak študent pravico do absolventskega staža, ki traja 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra šolanja, to pa ni v skladu z duhom bolonjsko prenovljenih študijskih programov," je opozorila.

Menila je tudi, da bo potrebna revizija bolonjskih programov, ki bo zagotovila, da bodo zahteve do študentov take, da jih lahko izpolnijo v za to določenem roku. "Hkrati smo se zavzeli za to, da je potrebno spremeniti zakonodajo in izključiti del, ki govori o absolventskem stažu," je še dejala.

Predsednik Univerze v Novi gorici Danilo Zavrtanik je opozoril na "zastarelo" ureditev statusa univerze. "S tako ureditvijo ne vidimo možnosti bodočega razvoja in resnega vstopanja v konkurenco z drugimi evropskimi in svetovnimi univerzami," je dejal.

Po besedah rektorja Univerze v Mariboru Ivana Rozmana je sistem zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru nekompatibilen z evropskimi sistemi, zato je "skrajni čas je, da se zadeve na tem področju začnejo hitreje premikati. Če ne bo šlo drugače, bo morala rektorskakonferenca ustanoviti svoje telo," je dejal.

Rektorska konferenca je pozornost namenila tudi zasnovi in izvajanju skupnih študijskih in raziskovalnih programov v slovenskem univerzitetnem prostoru. Pri tem je Rozman opozoril, da bo potrebno udejanjiti pripravljenost slovenskih univerz za medsebojno sodelovanje, hkrati pa bo sodelovanje prenesti tudi na raven fakultet.

Na dnevnem redu tokratnega zasedanja je bila tudi informacija o zimski univerzijadi v Mariboru leta 2013. Po besedah Bohinca se vse štiri univerze želijo dejavno vključiti v organizacijo tega dogodka.

  (Vir: UL, STA)