Datum objave: 26.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Program ESPON 2013 podpira razvoj politik v zvezi s teritorialnim razvojem in kohezijo. Aplikativne raziskave in analize naj bi priskrbele deležnikom na evropski, nacionalni, regionalni, čezmejni in transnacionalni ravni primerljiva dejstva o teritorialnih trendih, perspektivah in učinkih politik. V okviru Nadzornega odbora programa ESPON poteka razprava o temah prihodnjih aplikativnih raziskovalnih projektov. Teme, izbrane v letu 2008, bodo predmet naslednjega razpisa v okviru prioritete 1: Aplikativne raziskave o teritorialnem razvoju, konkurenčnosti in koheziji: dokazi o evropskih teritorialnih trendih, perspektivah in učinkih politik.

Da bi dobili več informacij o povpraševanju po znanju in podatkih med deležniki, vključenimi v teritorialni razvoj na različnih prostorskih ravneh, so v okviru programa ESPON pripravili poseben vprašalnik. Z odgovorom na vprašalnik boste prispevali k boljši identifikaciji tem in vprašanj, ki so pomembna z vaše perspektive. Rezultati bodo pomagali Nadzornemu odboru pri izboru tem za aplikativne raziskovalne projekte.