Datum objave: 30.06.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


V ponedeljek, 7. julija 2008 ob 10.00 uri bo gospod Robert Rozman, univ.dipl.fiz., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Model in lastnosti plazemskega oblaka pri laserski obdelavi materialov  pod mentorstvom izr.prof.dr. Edvarda Govekarja in somentorstvom akad.prof.dr. Igorja Grabca.


V torek, 8. julija 2008 ob 12.00 uri bo gospod Damjan Čelič, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Karakterizacija dinamskih lastnosti spojev sestavljenih struktur pod mentorstvom izr.prof.dr. Mihe Boltežarja.


V sredo, 9. julija 2008 ob 12.00 uri bo gospod Miha Otrin, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Karakterizacija vibracij oplaščenih jeklenih vrvi  pod mentorstvom izr.prof.dr. Mihe Boltežarja.

Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.
Dela so do zagovora na vpogled v študentskem referatu.