V četrtek, 12. junija 2008 je bila na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu redno sejo kolegija dekanov, kjer je direktor IRI UL, prof. dr. Slavko Dolinšek, predstavil dosedanje delo Inovacijsko razvojni inštitut

Datum objave: 01.07.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Aktivnosti IRI UL so bile od svoje formalne ustanovitve novembra 2007 in od imenovanja (februar 2008) in zaposlitve direktorja (april 2008) usmerjene predvsem v oblikovanje potrebne infrastrukture za delovanje inštituta (prenos pooblastil, ureditev poslovnega prostora, ustanovitev raziskovalne skupine, oblikovanje celostne podobe,…) in v prijavo prvih projektov za podporo osnovni dejavnosti inštituta (infrastrukturni program, CRP, CERIM, IRIS, SEE,…). V okviru predstavitve delovanja inštituta je bil z dekani sklenjen tudi dogovor o sodelovanju članic UL in IRI UL. V okviru dogovora so postavljeni določeni okvirji za sodelovanje zaposlenih visokošolskih učiteljev in znanstveno raziskovalnih delavcev in sodelavcev UL oziroma članic UL na  posameznih projektih IRI UL.

Predstavitev IRI UL na kolegiju dekanov UL