Datum objave: 08.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Inštitutom za pripravo nove zakonodaje sto tisoče evrov. S.T. Dnevnik, 8.5.2007

Ministrstva za strokovno pomoč zaprosijo ali izberejo na razpisu inštitute, pri tem pa sodelujejo tudi strokovnjaki z različnih fakultet (npr. PF UM, EPF UM).

Za to delo so  največ dobili Inštitut za javno upravo (112.909 evrov),  Inštitut za kriminologijo, Inštitut za primerjalno pravo, Inštitut za upravno pravo itd.  Ministrstvom pomagajo tudi posamezniki. "na podlagi strokovnih referenc so tako na primer na ministrstvu za visoko šolstvo izbrali tri ugledne pravnike" (Jambrek, Jerovšek, Trpin)  "pri pripravi osnutka predloga zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti" .