Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se v dneh od prvega do dvanajstega julija odvija mednarodni intenzivni podiplomski seminar z naslovom Upravljanje različnosti, ki se ga udeležuje 40 študentov iz petih evropskih univerz. Študenti tako, poleg z Univerze v Ljubljani, prihajajo še z Univerze v Litvi (Vytautas Magnus), Italiji (Univerza v Bologni), Avstriji (Karl-Franzens - Univerza v Gradcu) in na Madžarskem (Berzsenyi Dániel College).

Datum objave: 07.07.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Poletna šola se je začela s sprejemom in otvoritvijo v ljubljanski Mestni hiši, kjer so udeležence pozdravili podžupan Mestne občine Ljubljana, Aleš Čerin, dekan Filozofske fakultete, red. prof. dr. Valentin Bucik, in vodja projekta, red. prof. ddr. Rudi Rizman.

Skupino udeležencev sicer sestavljajo ambiciozni posamezniki dvajsetih nacionalnosti, ki jih združujejo tematike, ki so hkrati najpomembnejši poudarek seminarja; politična teorija in ideologija, zgodovina, komparativne oblike upravljanja družb, pravo, mednarodni odnosi, sociologija, ekonomika upravljanja različnosti idr. Glavni vsebinski in geografski poudarki predvidenih predavanj pa so evropske študije, Baltik, Balkan, vzhodna Evropa, varstvo manjšin, globalizacija, zgodovina nacionalnih gibanj, kulturna raznolikost in formiranje etnične in nacionalne identitete, upravljanje konfliktov, upravljanje različnosti v mednarodnih in večnacionalnih okoljih, multikulturno izobraževanje, medkulturni dialog idr. V okviru šole poteka več obiskov in strokovnih izletov, srečanje in predavanje strokovnjakov za področje manjšin ter druge oblike izobraževanja študentov o značilnostih in izkušnjah Slovenije (na primer: slovenske tranzicije, slovenskega vključevanja v Evropsko Unijo …).Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.