Datum objave: 22.08.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabilo na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013

V programskem obdobju 2007-2013 predvidevajo novi predpisi Evropske unije pri izvajanju čezmejnih programov tesno sodelovanje partnerskih držav na programski, predvsem pa na projektni ravni.

Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013 stremi k uresničevanju osrednjega cilja kohezijske politike Evropske unije, in sicer k povečanju ekonomske in socialne kohezije sodelujočih držav članic z namenom spodbujanja skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Skupnosti ob hkratnem zmanjšanju gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij. Na osnovi evropskih izzivov glede konkurenčnosti, inovativnosti in trajnosti je operativni program naravnan kot temeljno orodje za pospeševanje medsebojnega sodelovanja pri zmanjševanju ovir in skupnem izkoriščanju razvojnega potenciala slovensko-avstrijskega obmejnega območja s pomočjo čezmejnih strategij in ukrepov.

Ob tej priložnosti Vas Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organ upravljanja Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 v petek, 5. septembra 2008, s pričetkom ob 11.00 uri v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor, Slovenija vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.

Vljudno Vas vabimo, da se omenjenega dogodka udeležite. Prosimo, da Vašo udeležbo potrdite na telefonsko številko: +386 (0)2 229 4234 (Anita Plevnik)

ali elektronski naslov: .

Več o programu dogodka v priponki:

Več informacij: