Na pobudo Študentske organizacije Slovenije so se včeraj sestali visokošolski partnerji in se dogovorili za nadaljnje tesno sodelovanje in usklajevanje pri pripravi skupnih aktivnosti na področju slovenskega visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Datum objave: 18.05.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Visokošolski partnerji smo se do sedaj že medsebojno usklajevali in dogovarjali, tokrat pa smo se prvič, odkar je znan osnutek predloga zakona, vsi sestali za skupno mizo. Dogovorili smo se za nadaljnje skupne aktivnosti v povezavi z aktualnimi dogajanji na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter ponovno potrdili skupni interes za hitrejši prehod slovenske družbe v družbo znanja in enakih možnosti.

Na sestanku je bil zato oblikovan koordinacijsko-akcijski odbor, ki bo usklajeval nadaljnje aktivnosti sodelujočih. K sodelovanju v omenjenem odboru so vabljeni vsi zainteresirani akterji, ki podpirajo prizadevanja ključnih visokošolskih partnerjev.

Poleg tega smo partnerji obravnavali tudi sklic Strateškega sveta Vlade RS za kulturo, izobraževanje in znanost, na katerega pa niso vabljeni predstavniki naslednjih visokošolskih partnerjev: ŠOS, KORIS in SVIZ. Glede na to, da je na dnevnem redu Strateškega sveta le ena točka, in sicer osnutek predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti, partnerji pričakujemo vključenost vseh institucij s tega področja v dogajanje ob nastajanju novega zakona, saj bo le v tem primeru lahko nastal zakon, ki bo slovenski visokošolski in raziskovalni prostor izboljšal in dvignil v sam evropski in svetovni vrh. Zato pozivamo sklicatelje, da povabijo tudi partnerje, na katere so pozabili.

ŠOS, SVIZ, KORIS in rektorji treh največjih univerz smo sicer že večkrat izrazili stališče, da je osnutek predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno razvojni dejavnosti konceptualno zgrešen, pravno nedodelan, vsebinsko nekonsistenten, ne odgovarja na težave in izzive sedanjosti in je tako tudi neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Izhodišča predloga zakona tudi niso bila predhodno usklajena z visokošolskimi partnerji. Zato je potrebno najprej omogočiti enakopravno sodelovanje ključnim visokošolskim partnerjem pri oblikovanju smernic razvoja visokošolskega in raziskovalnega prostora, ker je le na ta način mogoče priti do usklajenih izhodišč za novi zakon.