Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2008 objavljeni na spletnih straneh prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani. V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov.

Datum objave: 29.08.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis. Kandidati, ki so bili sprejeti v prvem roku, se lahko izjemoma prijavijo le, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih kandidat priloži Drugi prijavi za vpis.

Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2008/2009 (obrazec DZS 1,71/2) kandidati kupijo od 18. avgusta 2008 dalje v večjih papirnicah in knjigarnah in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 30. avgusta 2008 visokošolski prijavnoinformacijski službi

NASLOV ZA SPLETNO PRIJAVO:
https://eprijava.uni-lj.si/ep

V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Kandidatom, ki v rednem roku niso mogli oddati Druge prijave, ker se zanje izbirni postopek prvega roka še ni končal, se rok za naknadno prijavo določi individualno in sporoči s sklepom o rezultatu izbirnega postopka za prvi rok. Tudi drugo prijavo lahko kandidati oddajo  v elektrosnki obliki.

OPOZORILA
Kandidati pošljejo samo eno Drugo prijavo. Zadnji dan za prijavo je 30. avgust 2008.
Po 30. avgustu 2008 spremembe zapisanih študijskih želja niso več mogoče.