Datum objave: 01.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Mednarodni informacijski dan za 2. razpis programa VESOLJE (Space) v okviru 7. okvirnega programa EU, 9. – 10. september 2008, Praga

2. razpis programa VESOLJE (Space) v okviru 7. okvirnega programa EU bo objavljen 3. septembra 2008. V okviru evropskega projekta COSMOS, ki povezuje mrežo nacionalnih kontaktnih oseb za področje vesoljskih raziskav, bo v dneh od 9. – 10. septembra 2008 v Pragi organiziran Mednarodni informacijski dan za 2. razpis omenjenega programa (International Information Day for the 2nd Call Space in the FP7).

Na dogodku bosta predstavljena vsebina 2. razpisa v okviru programa VESOLJE in pravni vidiki s posebnim poudarkom na načinu pisanja uspešnih predlogov projektov s stališča evalvacije. V drugem delu informacijskega dne bosta potekali dve vzporedni sekciji, in sicer o GMES (storitve, ESA GMES projekti, GMES za Afriko, SatCom in SatNav, itd.) in o osnovnih raziskavah – Space Foundations (predstavitve ESA, raziskave vesolja, vesoljske tehnologije ter povezovanje novih članic z evropsko vesoljsko sfero).

Na koncu sestanka je predvideno srečanje bodočih partnerjev (brokerage) z izmenjavo mnenj, pripravo idej za bodoče projekte in oblikovanjem projektnih konzorcije.

Več informacij o informacijskem dnevu v Pragi dobite na spletni strani:

Program dogodka pa na:

Dodatne informacije:

Dr. Boris PUKL

Pomočnik direktorja

Institut "Jožef Stefan"

Jamova cesta 39

1000 - Ljubljana

 

T: (01) 477 38 94

F: (01) 477 39 06

E:

http://www.ijs.si/